tajny klient

Informacje odnośnie funkcjonowania firmy można zdobyć na kilka sposobów, jednym z nich są .
To dobry pomysł, w szczególności dla dużych sieci handlowych albo innych firm z wydziałami zamiejscowymi.

Badania rynkowe

Wprowadzenie nowego produktu na rynek powinno poprzedzić się odpowiednimi badaniami marketingowymi, które mają na celu stwierdzenie opłacalność całego przedsięwzięcia.

Duże firmy muszą inwestować w takie badania, ponieważ ryzykują utratą sporej części kapitału przeznaczonego na inwestycję w nowe produkty. Same badania mogą przybrać różną formę w zależności od potrzeb i branży.

Najczęściej wykorzystuje się tzw.
ankietowanie, czyli generalnie ankiety.

Badania ankietowe są uznawane za jedne z najskuteczniejszych i najłatwiejszych do interpretacji przez zespół badawczy.

Ankiety przygotowywane są przez firmę zajmującą się tymi badaniami, a wyniki są interpretowane i przedstawiane firmie zamawiającej.

Wikipedia o tajemniczym kliencie

tajny klient
Punktem wyjścia badań mystery shopping jest funkcjonowanie w firmie tzw.

Standardów Obsługi Klienta, czyli zbioru zasad, którymi pracownicy powinni się kierować w rozmowach z klientami.

Mystery Shopping jest metodą sprawdzania, w jakim stopniu standardy są przez pracowników realizowane w codziennej pracy. Zadanie najczęściej polega na ?udaniu się na zakupy? i opisaniu doświadczeń z wizyty w uprzednio przygotowanych kwestionariuszach.
W szczególności ocenie poddaje się: wygląd placówek, prezentację produktów, obsługę klienta i mechanizmy budowania lojalności klienta.

Badana firma otrzymuje raport z wynikami punktowymi, zależnymi od braku lub wystąpienia określonych sytuacji.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mystery_shopping#Tajemniczy_klienci

Tworzenie dobrej bazy opinii

Dbanie o dobre opinie klientów, zwłaszcza w czasach stałego dostępu do mediów społecznościowych. Czasami jedna zła opinia może pociągnąć za sobą szereg kolejnych, które mogą być jedynie działaniem konkurencji,a by zbudować negatywny PR. Co prawda takie działania na rzecz konkurencji mogą podlegać karze, jednak zwyczaj nikogo nie udaje się złapać. Budowanie dobrych opinii może odbywać się w sposób naturalny i wtedy też te opinie maja najlepszy wpływ wizerunek danej firmy, czy tez produktu. Jednak wiele firm oferuje tzw.
marketing szeptany, który polega na zakładaniu olbrzymiej ilości kont na serwisach i portalach tematycznych i dosłowne zarzucanie całej sieci wymyślonymi opiniami rzekomych klientów.
Niestety część takich działań i tak przyniesie odwrotny efekt, ponieważ ludzie już nauczyli się rozpoznawać tego typu rzeczy..

Widok do druku:

tajny klient