Czy można raportować do BDO i KOBIZE w niedzielę nie handlową?

em przy wielu projektach związanych ze środowiskiem i pomagałem klientom w procesie uzyskiwania pozwoleń. Jestem konsultantem środowiskowym z wykszt

Czy można raportować do BDO i KOBIZE w niedzielę nie handlową? kobize doradztwo

Zajmuję się doradztwem w zakresie ochrony

Zajmuję się doradztwem w zakresie ochrony środowiska, outsourcingu środowiskowego, pozwoleń, zintegrowanej dokumentacji środowiskowej. Pracowałem przy wielu projektach związanych ze środowiskiem i pomagałem klientom w procesie uzyskiwania pozwoleń.

Jestem konsultantem środowiskowym z wykszt